Εδώ τα χειρότερα


Κάποιες φορές που με καταβάλει το πρόβλημα μου, έρχομαι εδώ και παίρνω κουράγιο.