Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Η ΣΙΩΠΗ

Ἡ σιωπὴ εἶναι μυστήριο τῆς μέλλουσας ζωῆς, ἐνῶ τά λόγια εἶναι ὄργανα τούτου τοῦ κόσμου.
( Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος )

Δεν υπάρχουν σχόλια: