Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Προνόμια μόνο; του αρχιμ. Δανιηλ Αερακη


Ο Χριστός και η Εκκλησία δεν επιζητούν ποτέ προνόμια κρατικής διακρίσεως.
Ακόμα και στο ζήτημα του κρατικού φόρου ο Χριστός θέλησε να είναι υπόδειγμα.
Κάποτε οι φοροεισπράκτορες κατηγόρησαν το Χριστό, ότι «ου τελεί τα δίδραχμα», δεν πληρώνει φόρο.
Ο Χριστός ήταν «ελεύθερος» να μη πληρώνη φόρο, και διότι δεν ήταν υποχρεωμένος και διότι ήταν ακτήμων.
Παρά ταύτα λέει στον Πέτρο: «Ἵνα μή σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθείς εἰς την θάλασσαν βάλε άγκιστρον καί τόν αναβάντα πρῶτον ἰχθύν ἆρον, καί ἀνοίξας τό στόμα αὐτοῦ εύρήσεις στατῆρα∙ ἐκεῖνον λαβών δός ἀντί ἐμοῦ και σοῦ» (Ματθ.ιζ΄24-27).
  Και μόνο γι’ αυτό, «ἳνα μή σκανδαλίσωμεν», δεν θα έπρεπε η σύναξις της Αθωνικής πολιτείας να ζητήση να μη φορολογούνται και τα εκτός του Όρους περιουσιακά στοιχεία των Μονών της.
  Στον τόπο μας φορολογούνται όλοι.
Φυσικά υπάρχουν και αδικίες, όπως υπάρχουν και οι φοροφυγάδες.
Αλλ’ η Εκκλησία δεν ανήκει στους τελευταίους.
Όλοι οι Ναοί και τα Μοναστήρια της πληρώνουν φόρο, και φυσικά και όλα τα έσοδα από κτήματα και ενοίκια.
 Γιατί το μόνο κομμάτι της Ελλάδος, που δεν πρέπει να φορολογήται, να είναι το Όρος Άθως;
Βεβαίως οι μοναχοί, που είναι ακτήμονες, δεν έχουν να προσφέρουν σε χρήμα βοήθεια στην Πατρίδα.
Προσφέρουν άλλη: Τις προσευχές τους.
  Το όρος Άθως είναι και αυτό και Ελληνικός τόπος και Εκκλησία.
Μπορεί να ισχυριστούν οι Μονές, ότι είναι φτωχές, αλλά στον τόπο μας και ο πιο φτωχός, έμμεσα ή άμεσα, φορολογείται.
  Αν, όπως λένε, τα έσοδα Αγιορείτικων Μονών από κτήματα και ακίνητα, είναι πολλά, γιατί να μη φορολογούνται;
 Βέβαια και έχουν και οι εν λόγω Μονές έξοδα από αναστηλώσεις και από φιλοξενίες.
Αλλά και μεταξύ των κοσμικών κανένας δεν απαλλάσσεται φορολογίας, επειδή έχει κτηριακές επεμβάσεις ή φιλοξενίες και φιλανθρωπίες.
  Γράφτηκε, ότι απείλησαν στη διπλή σύναξη οι Αγιορείτες, ρήξη με το Κράτος, αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους να είναι εντελώς αφορολόγητα οιαδήποτε εισοδήματά τους!
 Σε άλλα ζητήματα αναμένουν οι πιστοί να έρθει το Άθως σε ρήξη με το Κράτος, όπως π.χ. νόμοι αντιευαγγελικοί, νομιμοποίησης της μοιχείας και των εκτρώσεων, ή το ότι όλο και περισσότερο συντελείται πνευματικός και εθνικός αποχρωματισμός στον τόπο μας.
  Ακόμα και ως προς την φορολογία θα έπρεπε να παρέμβη το Άθως.
Αλλά πώς;
Να κάνη αγώνα, ώστε:
Να μη φορολογούνται οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Να μειωθούν οι φόροι στις πολύτεκνες οικογένειες.
Να αρθούν τα φορομπηχτικά μέτρα ιδίως κατά των μικρομεσαίων.
  Και οι πατέρες του Όρους, όπως και όλοι οι λειτουργοί της Εκκλησίας ας αγωνιστούμε, ν’ αποκτήσουν οι Έλληνες φορολογική συνείδηση, που σημαίνει: τιμιότητα και προσφορά.
Πώς θα εμπνευστή ο λαός, όταν εμείς ως διάκονοι της Εκκλησίας κηρύσσουμε ιερό πόλεμο για φοροαπαλλαγή μας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: