Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009

Άξιος

Σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχουν αλλαγές προσώπων, παραδόσεις και παραλαβές καθηκόντων και γενικά ανανέωση. Η εκκλησία Θεανθρώπινος οργανισμός δεν εξαιρείται αυτού του κανόνος.
Η ανανέωση γίνεται με την χειροτονία σε κληρικό, από τον Μητροπολίτη Επίσκοπο, ο οποίος έχει αυτό το προνόμιο να μεταδίδει την χάριν της ιεροσύνης, αυτός Μόνος σε όλη την Επαρχία Του.
Κατά την διάρκεια της χειροτονίας την στιγμή που παραδίδει τα άμφια στον χειροτονηθέντα αναβοά ΑΞΙΟΣ, και ο κόσμος αντιφωνεί άξιος. Υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν, εσφαλμένα, πως ο Επίσκοπος τους ερωτά και αυτοί απαντούν. Δεν ερωτά άλλα καθιερώνει και βεβαιεί την αξιοσύνη ο Επίσκοπος.
Προτού φθάσει η ώρα της χειροτονίας, έλεγξε, και απεδέχθη την κανονικήν συμαρτυρίαν του πνευματικού Πατρός που έστησε αυτόν ενώπιον της Εικόνος του Χριστού και εξέτασε και όχι μόνο αλλά και παρ’ άλλων αξιόπιστων πληροφορήθηκε την βιωτή αυτού, κρίνοντας αυτόν Άξιον. Οι τυχόν διαφωνούντες για την χειροτονία, μέχρι αυτήν την στιγμή μπορούν να καταθέτουν ενστάσεις. Μετά….

Ἡ θεία χάρις ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα προχειρίζεται τὸν …………εὐξώμεθα οὖν ὑπὲρ αὐτοῦ ἴνα ἔλθη ἐπ’αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος.
Μετά ταύτα με την Θεία Χάρη φρέσκια, ο Επίσκοπος επιβάλει και καθιερώνει τον νέο κληρικό.
Ο νέος κληρικός είναι φορέας μεν της Ιεροσύνης, την αντλεί δε από τον Επίσκοπο του. Δίχως της σύμφωνης γνώμης και της Ευλογίας Του δεν γίνεται καμία ιερουργία.
Μάταια κάποιοι νομίζουν πως μπορούν να εκφράσουν εκείνη την ώρα τις αντιρρήσεις τους φωνασκώντας.
Και αν μετά αλλάξει, Τι γίνεται;
Θα το εκλαϊκεύσω περισσότερο λέγοντας, πως ο κληρικός είναι η σωλήνα που μεταφέρει το νερό, εμένα με ενδιαφέρει να ξεδιψάσω.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Άλος ένας ανώνυμος αλλά όχι ανορθόγραφος.

Ιω Δ-13. απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή. πας ο πίνων εκ του ύδατος τούτου διψήσει πάλιν.
Ιω Δ-14. ος δ' αν πίη εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτώ, ου μη διψήση εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ ο εγώ δώσω αυτώ, γενήσεται εν αυτώ πηγή ύδατος αλλομένου εις ζωήν αιώνιον.

Ιω ΣΤ-35. είπε δε αυτοίς ο Ιησούς. εγώ είμι ο άρτος της ζωής. ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάση, και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήση πώποτε.