Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Τα ανεπίστρεπτα

Η πέτρα… … αφού ριχθεί!


Η λέξη… … αφού ειπωθεί!

Η ευκαιρία… … αφού χαθεί!

Ο χρόνος… … αφού περάσει!

Δεν υπάρχουν σχόλια: