Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

Ἴαμβοι καὶ ἐπιγράμματα.

Δεν περίμενα να έχω τόσους αναγνώστες Μοναχούς, ή τουλάχιστον να δηλώνουν τέτοιοι. Δεν το ανάρτησα το προηγούμενο κείμενο, για να εκθειάσω κανένα, άλλωστε κείμενο πολλών αιώνων είναι και ενός πατρός από τους μεγαλύτερους της Εκκλησίας μας.
Στους Μοναχούς αφιερώνω την σημερινή ανάρτηση, και σε πολυτονικό σύστημα γραφής, για να το χαρούν περισσότερο. Άλλωστε η παροιμία λέει (αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει)

Θεόδωρος Στουδίτης
Ἴαμβοι καὶ ἐπιγράμματα.

Χαίρετε, ἄνδρες ἀριστέες τοῦ Ἀχιλῆος ὕπερθεν.
Κτεῖναι μὲ Ἕκτορα οὗτος κρατερὸν ξιφέρῃ.
Οἱ δέ, μοναζόντων θωρηξάμενοι πολιτείαν,
Χεῖρε λαβόντες ἄορ εὐπειθοῦς της ὁσίας,
Σφάξατε τὸν Βελίαρ, σκότεος μεγαλαύχεα νοῦα.
Ἔνθεν ἀπήρκατε εἰς οὐρανόαν ἀθλοφόρως,
Δερματίδα προσαφέντες τἀνθάδε τὴν νεκρὰν μόνην.

Μετάφραση
Χαίρετε, ἄριστοι ἄνδρες, ἀπὸ τὸν Ἀχιλλέα ἀνώτεροι.
Αὐτὸς μὲ τὸ ξίφος μπόρεσε νὰ σκοτώσει τὸ δυνατὸ Ἕκτορα.
Ἐσεῖς ἔχοντας ντυθεῖ τὸν ὁπλισμὸ τῆς μοναχικῆς πολιτείας
καὶ παίρνοντας στὰ δυὸ χέρια τὴ ρομφαία τῆς ὁσίας ὑπακοῆς,
σφάξατε τὸ Βελίαρ, τὸ ὑπερήφανο νοῦ τοῦ σκοταδιοῦ.
Ἀπὸ ἐδῶ ἀναχωρήσατε γιὰ τὸν οὐρανό, ἀθλοφόροι,
ἀφήνοντας ἐδῶ κάτω μόνο τὸ νεκρό σας σῶμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: