Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Η ΑΓΑΠΗ

Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης αφού διδάσκει ότι ο Θεός είναι αγάπη.
Η χριστιανική αγάπη έχει δυο μορφές. Η μια μορφή είναι η αγάπη Θεού και ανθρώπου και η άλλη μορφή είναι η αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους κι αυτής της αγάπης κέντρο είναι η θεία κοινωνία στην οποία συναντώνται οι χριστιανοί και με την οποία ενσωματώνονται στο Χριστό.
ΟΙ δυο αυτές μορφές αγάπης είναι αδιάσπαστα ενωμένες.
Όποιος ισχυρίζεται ότι αγαπάει το θεό και μισεί τον αδερφό του είναι ψεύτης. Γιατί αν δεν αγαπάει τον αδερφό του που τον βλέπει πώς είναι δυνατόν ν’ αγαπά τον Θεό που δεν τον βλέπει. Οποίος δεν αγαπά το συνάνθρωπο του αυτός δεν είναι παιδί του θεού. Έτσι διακρίνονται τα παιδιά του θεού από τα παιδία του διαβόλου. Μόνο όταν αγαπάει ο ένας τον άλλο θα έχει το Θεό μέσα στην καρδιά του. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλο είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Ο Θεός είναι αγάπη κι όποιος ζει μέσα στην αγάπη ζει μέσα στον Θεό κι ο Θεός μέσα σ αυτόν.
Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε την ζωή του γι’ αυτήν. Ας μην λησμονούμε ότι ο άνθρωπος πού δεν αγαπάει τον συνάνθρωπο του θα απολογηθεί στον Θεό. Θα αγαπάμε όχι μόνο αυτούς που μας αγαπούν, αλλά λέει ο Χριστός και εκείνους πού δεν μας αγαπούν αλλά μας μισούν και μας εχθρεύονται.
Γιατί αν αγαπήσετε μόνο όσους σας αγαπούν ποία αμοιβή περιμένετε από τον Θεό.
Αν θέλεις να αγαπηθείς αγάπα. Η αγάπη είναι ο σεβασμός στη ζωή, όλα για την αγάπη, τίποτα για την ανταμοιβή.
Η Αγάπη δίνεται δωρεάν, και όμως η αξία της είναι ανεκτίμητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: