Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2009

Βίβλος Βαρσανουφρίου και Ιωάννου

Ἐπόνησαν, ἐμεγαλύνθησαν, ἐδοξάσθησαν, ἐλαμπρύνθησαν, ἔζησαν, ἐπειδὴ πρώτον ἀπέθανον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: