Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

Είμαι και φαίνομαι στο πάζλ

Αυτός που είμαι, είμαι, και πρέπει να προσπαθώ να βελτιωθώ προς όφελος δικό μου.
Όμως νομίζω πως είμαι το κάτι άλλο, είμαι σπουδαιότερος από ότι μου αναγνωρίζουν οι άλλοι, ξέρω ποιο πολλά και από τους ειδικούς σε κάθε θέμα, είμαι δικαιότερος ευσπλαχνικότερος από τους δικάζοντες. Ξέρω να διοικώ και να κυβερνώ σοφότερα από αυτούς που ψηφίζονται από τους πολλούς για αυτήν τη διακονία. Διδάσκω και νουθετώ τους πάντες, ακόμα και όταν αυτοί δεν το θέλουν, επειδή εγώ γνωρίζω τα πάντα και τελικά είμαι αυτός που δεν επιδέχεται βελτίωση διότι αγγίζω την τελειότητα.
Μου διαφεύγει μια λεπτομέρεια. Η κοινωνία είναι ένα πάζλ, και εγώ ένα κομματάκι αυτής της κοινωνίας που η θέση είναι καθορισμένη μέσα στο σύνολο, ακόμα και γωνία να είμαι, συνολικά υπάρχουν τέσσαρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: