Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2009

ΒΙΒΛΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ἐὰν πταίση ἄφρων ἐν λόγῳ, συγγνώμην ἔχει παρὰ πάντων, ἄφρων γάρ ἐστι καὶ εἴτι λαλεῖ οὐκ οἶδεν, ἐὰν δὲ σοφὸς πταίση, συγγνώμην οὐκ ἔχει. σοφὸς γάρ ἐστι καὶ ἐν τῇ γνώμῃ ἔπταισεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: